PSYCHOLOG SZKOLNY  -  Iwona Tomczak

Godziny pracy psychologa szkolnego
wtorek 8:00 - 13:00
piątek 8:00 - 13:00


Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów związane z rosnącym zagrożeniem, wynikającym z dostępności substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, zwracamy się do Państwa z apelem o zainteresowanie tego rodzaju substancjami oraz ich działaniem.

Informacje na temat dopalaczy dostępne są na stronie internetowej www.dopalczeinfo.pl .

Więcej informacji na temat jak postępować, aby uchronić dziecko od sięgania po substancje odurzające mogą Państwo uzyskać na stronach Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii .

Dodatkowe informacje można uzyskać w antynarkotykowym telefonie zaufania 801 199 990, czynnym codziennie w godz. 16.00 – 21.00.

Jeśli masz problemy, porozmawiaj ze swoim wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub psychologiem. Na pewno zostaniesz wysłuchany.

Każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje pomocy innego człowieka. Czasem problemy, jakie nas dotykają, okazują się przewyższać nasze siły, wiedzę, możliwości. Czasem też potrzebne jest po prostu „spojrzenie z boku” na rodzinę, sytuację domową czy szkolną, swych bliskich czy rówieśników. Być może warto wtedy skorzystać z pomocy psychologa.

Zapraszam uczniów i rodziców naszej szkoły do korzystania z mojej pomocy w przezwyciężaniu następujących problemów:

 • trudności w nauce: problemy z opanowaniem umiejętności czytania
  i pisania, z poprawną pisownią, uczeniem się, pełnym wykazywaniem się swoimi wiadomościami w szkole, dysleksja, niechęć do szkoły i do nauki, stres szkolny;
 • problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, zahamowania, nadpobudliwość, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niska samoocena;
 • powtarzające się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, biegunki, wymioty, duszności, zaburzenia snu i łaknienia;
 • niewłaściwe zachowania: agresywność, wycofywanie się, konfliktowość, problemy w relacjach rówieśniczych, lekceważenie poleceń rodziców, odmowa chodzenia do szkoły (wagary);
 • sytuacje kryzysowe: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, wyjazd rodziców za granicę; choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), wypadek, przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka, przeniesienie dziecka do rodziny zastępczej lub rodzinnego pogotowia opiekuńczego, doświadczenie przez dziecko przemocy rodzinnej lub rówieśniczej;
 • problemy zdrowotne i niepełnosprawność rzutujące na funkcjonowanie dziecka w szkole.

Oferuję pomoc w formie:

 • rozmów i zajęć o charakterze terapeutycznym z dziećmi.
 • rozmów o charakterze wspierającym i wychowawczym.
 • indywidualnych spotkań z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa, ukierunkowywania oddziaływań rodzicielskich, udzielania wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo.

Jak korzystać z pomocy psychologa?

Umówić się osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy psychologa na konkretny na termin wizyty.