• Dyskoteki, akcje charytatywne i inne uroczystości odbywać się będą zgodnie z planem pracy Samorządu Uczniowskiego.
  • Udział w zawodach na szczeblu wyższym niż powiatowy odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem imprez sportowych
    w zależności od wyników naszych uczniów osiągniętych w zawodach powiatowych.
  • Udział w różnych konkursach organizowanych na terenie powiatu i innych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem organizatorów.