Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2014

/egzamin pisało 86 uczniów/

Część humanistyczna

historia i wiedza o społeczeństwie – 62% - stanin 6 /wyżej średni/

język polski – 71,7% - stanin 6 /wyżej średni/

Część matematyczno –przyrodnicza

przedmioty przyrodnicze – 54% - stanin 6 /wyżej średni/

matematyka – 52,3% - stanin 6 /wyżej średni/

Część język obcy nowożytny

Język angielski zakres podstawowy – 73,4% - stanin 6 /wyżej średni/

Język niemiecki zakres podstawowy – 62,2% - stanin 7 /wysoki/

Język angielski zakres rozszerzony – 50,1% - stanin 6 /wyżej średni/